Treball Social Clínic


 

El Treball Social Clínic acompanya a les persones en un moment determinat de les seves vides, en el qual puguin precisar ajuda en sentir-se desbordades o submergides en un estat emocional determinat.

 

En el Treball Social Clínic, el Terapeuta, acompanya a la persona consultant durant la vivència, facilitant i proporcionant una perspectiva més àmplia en relació a la manera de sentir-la i de viure-la.

 

 

El Treball Social Clínic adopta un enfocament Psicosocial i Sistèmic que permet capacitar a la persona en el desenvolupament i l'ampliació de les seves pròpies habilitats, a ampliar la mirada i la perspectiva, a flexibilitzar les creences limitatives, a replantejar els mapes mentals construïts, a més de comprendre's millor a si mateixa i la situació que està vivint, comprometent-se activament en el tractament. El Treball Social Clínic també adopta un enfocament holístic que planteja que tot sistema posseeix un cúmul d'energia vital, que flueix dinàmicament dins d'ell, buscant la homeostásis, l'equilibri, l'adaptació, i repartint l'energia entre els subsistemes.

 


Qualsevol desequilibri revertirà en una necessitat per reequilibrar el sistema, en relació a les demandes internes i externes de cadascun d'ells. Les persones poden experimentar moments en els quals no han estat capaços de lliurar una resposta satisfactòria a les seves necessitats. Així el desequilibri és un estat de pèrdua del balanç homeostàtic del sistema a causa de l'acció de diversos factors que es conjuguen per alterar l'equilibri.

 


Silvia Manzanares Rodríguez