Què són les Cuirasses?


Testimonis
Testimonis


Les cuirasses són proteccions cap a la vida, l'amor cap als altres i cap a la teva pròpia persona, que ens inhibeixen per viure en plenitud. Es van formant al llarg de la vida per protegir-nos del dolor podent-se tornar rígides. Ens impediran expressar la nostra identitat real.


Les cuirasses es van tornant rígides en relació a les diverses proteccions, estan compostes per una dimensió física, una emocional i una mental, les creences.

 

 


El MLC© es nodreix dels estudis de Wilhelm Reich metge, psiquiatre i psicoanalista va realitzar sobre les cuirasses. Reich va formular la hipòtesi que el cos tenia una cuirassa muscular i que existien diferents zones d'emocions o anells en els quals l'energia s'acumula i s'estanca. Va ser un dels primers terapeutes a integrar a l'individu en una visió holística que incloïa el cos i la psique, ambdues en forma activa en el tractament terapèutic.

Quan els comportaments de defensa es mantenen durant un llarg període, la contracció es torna crònica i els músculs formen una cuirassa que només es dissol mitjançant la teràpia.


Silvia Manzanares Rodríguez