Què és el MLC© Mètode d'Alliberament Cuirasses


 El MLC© Mètode d'Alliberament de les Cuirasses és una teràpia psicocorporal que adopta un enfocament integral amb el qual treballar el cos, a més d'un enfocament energètic.

La pràctica del MLC© Mètode d'Alliberament de Cuirasses es realitza a través de l'acompanyament de la Terapeuta que previ a l'inici del cicle realitzarà una entrevista biopsicosocial, en la qual s'exploraran tots els aspectes que confereixen la vida de la persona consultant.

A partir d'aquesta entrevista la persona adquirirà un compromís amb si mateixa, per realitzar un cicle de vuit, deu o dotze sessions.


Moviment d'obertura de MLC©
Moviment d'obertura de MLC©

 

Els cicles de MLC© pot ser realitzats de manera individual o en grup. La diferència entre el treball en grup o individual, comporta un procés més personalitzat si es realitza de manera individual.

La metodologia del MLC© permet anar desenvolupant i augmentant la presa de consciència del cos, a través de l'escolta d'ell amb la realització d'uns moviments suaus de despertar corporal.

Els moviments del MLC© són:

Moviments d'obertura que ajuden a obrir el teixit muscular i preparen al cos per a la sessió. Moviments d'estirament que faciliten l'alliberament de les tensions musculars i la circulació de l'energia i, moviments d'harmonització que faciliten l'embolcall del cos i de la psique al final de la sessió.

La practica regular del MLC© facilita que progressivament el cos es vagi flexibilitzant, facilitant l'alliberament del potencial de la nostra vida. En el nostre cos s'inscriuen totes les nostres vivències, totes les emocions, totes les experiències. En el cos s'inscriu tota la nostra vida reflectint-se en ell el nostre inconscient.


Moviment d'obertura de MLC©
Moviment d'obertura de MLC©

 

El MLC© permet realitzar un treball des del respecte cap al nostre ésser, respectant al nostre cos, a la nostra psique, a les nostres emocions, i la nostra essència. El treball sobre el nostre cos es reflectirà en l'alliberament de les nostres emocions, en la flexibilització de les nostres creences limitatives, i ens ajudarà a adquirir noves habilitats per gestionar les nostres pròpies emocions i les vivències del dia a dia. Tot això revertirà millorant les nostres relacions socials, a més de facilitant l'autoregulació del nostre propi cos en el seu procés de sanació.

El MLC© respecta el ritme d'evolució de cada persona que ho practica, capacita a la persona per reprendre el dialeg amb el seu propi cos, permetent de tal manera l'exploració dels missatges simbòlics i del diàleg actiu del cos cap a ella mateixa.

El nostre cos és el temple de la nostra ànima, és el nostre habitacle, és el nostre vehicle per poder comunicar-nos i relacionar-nos, si cuidem d'ell, si aprenem a reconèixer el seu diàleg ens proporcionarem l'oportunitat de mantenir-nos a l'escolta de nosaltres mateixes, des del respecte i l'amor.

 


MLC© Mètode d'Alliberament de Cuirasses


MLC©, One Life!!!

MLC© a NODE NORD


Presentaciones MLC©

Presentacions MLC©Silvia Manzanares RodríguezHashtag

... més Hashtag

#MètodeAlliberamentCuirasses

#MLC

#Cos,#Emocions,

#Psicosocial

#Terapeuta

#Creativitat

 

#MovimientsDespertarCorporal,

#Creativitat

#MovimientsObertura

#MovimientsEstiramient

#Concatenació