Beneficis que proporciona el MLC©


Eines de MLC©
Eines de MLC©

 

 

La pràctica dels moviments de despertar corporal que es realitzen en el MLC© Mètode d'Alliberament de Cuirasses aporten considerables beneficis en la salut física i psicològica de la persona. Facilita una transformació en la vida emocional, les relacions interpersonals, la intimitat amb una mateixa i la creativitat de la persona que ho practica.

 


 

 


Físicament el MLC© Mètode d'Alliberament de Cuirasses t'ajudarà a alliberar la respiració i les tensions musculars. T'ajudarà en la regeneració del teu sistema nerviós central, reduint l'estrès i proporcionant una sensació de major benestar i relaxació. Facilitarà el retrobament amb la teva energia vital, flexibilitzarà la teva musculatura, permetent augmentar l'amplitud de les teves articulacions i la coordinació dels moviments. T'ajudarà a augmentar la presa de consciència del teu cos, millorant la teva vitalitat i la imatge corporal, a més de millorar l'alineació entre els teus eixos vertical i horitzontal del cos.


Emocionalment MLC© Mètode d'Alliberament de Cuirasses t'ajudarà a millorar la teva seguretat, relativitzar les pors i les proteccions, a més d'augmentar la teva comprensió en relació al teu món emocional. Comprendràs millor les tensions emocionals que poden generar-se en el teu cos, augmentant progressivament les emocions positives (alegria, espontaneïtat).


Psíquicament MLC© Mètode d'Alliberament de Cuirasses millorarà la imatge de la teva persona i del teu cos, augmentarà la teva autoestima, la teva energia psíquica, l'entusiasme per la vida, i l'assoliment dels teus objectius. Disminuirà el teu estrès i augmentarà la teva capacitat per gestionar els conflictes.


Silvia Manzanares Rodríguez