MLC© Mètode d'Alliberament de Cuirasses


Mètode d´Alliberament de Cuirasses
Mètode d´Alliberament de Cuirasses


En el MLC© Mètode d'Alliberament de Cuirasses es realitzen uns exercicis suaus amb l'ajuda de pilotes d'escuma, pilotes de tennis i bastons de fusta. S'acompanya a les persones que ho practiquen a través d'una sessió d'hora i quart, setmanalment. Adopta un enfocament psicocorporal i energètic.

 

Gràcies a la metodologia del MLC© el cos, la psique, les creences i els condicionaments es van flexibilitzant progressivament, permetent aconseguir a la persona que ho practica un major benestar, augmentar la relaxació, alliberar la respiració i gestionar amb major fluïdesa l'estrès, a més a més dels propòsits. Està indicat per a qualsevol persona que vulgui sentir un major benestar i que desitgi alliberar-se de bloquejos físics, emocionals i mentals. 

 

 

Enllaços externs


           

      


Silvia Manzanares Rodríguez